Tag Archives: ลูกตระกร้อ

อุปกรณ์ที่ใช้ในกีฬาตะกร้อ

95131748

ตะกร้อจัดเป็นการละเล่นประเภทหนึ่งของคนไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ หรือประมาณต้นกรุงรัตนโกสินทร์ สำหรับในประเทศอื่นก็มีการสันนิษฐานว่ากีฬาตะกร้อเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ในสมัยก่อนจะนิยมใช้หวายทำเป็นลูกตระกร้อ แต่ในปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นการใช้ตระกร้อพลาสติกเพราะมีความคงทนมากกว่า แต่สามารถกำหนดน้ำหนักได้แน่นอนกว่า แต่นอกจากลูกตระกร้อแล้วอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเล่นตระกร้อจะพอสรุปได้ดังนี้

1. สนามตระกร้อ
ถูกกำหนดให้มีขนาดกว้าง 6.10 เมตร ความยาว 13.40 เมตร และถ้าเล่นในร่มเพดานจะต้องสูงไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร

2. ลูกตะกร้อ
ทำด้วยหวายหรือพลาสติกก็สามารถใช้ได้ทั้งสองแบบ ลูกตะกร้อถูกกำหนดให้มีลักษณะทรงกลมที่มีเส้นรอบวงอยู่ที่ 42-44 เซนติเมตร มี 12 รูกับ 20 จุด ไขว้ตัดกันไปมา และถ้าเป็นลูกตะกร้อที่ทำมาจากหวายจะต้องมีหวายทั้งหมด 9-11 เส้น และลูกตะกร้อที่ถูกต้องตามกฎกติกาจะต้องมีน้ำหนักประมาณ 170-180 กรัม

3. การแต่งกายของนักกีฬา
สวมเสื้อยืดหรือเสื้อกล้ามติดหมายเลขที่ด้านหลัง 1-15 และกางเกงขาสั้น สำหรับเสื้อต้องเอาชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกงตลอดการแข่งขัน พร้อมทั้งต้องสวมถุงเท้าและรองเท้าให้เรียบร้อย สำหรับหัวหน้าทีมต้องใส่ปลอกแขนที่แขนเสื้อด้านซ้าย

4. อุปกรณ์อื่นๆ เช่น สนับแขน สนับเข่า ปลอกข้อมือ ผ้าโพกศีรษะสามารถใส่ได้ตามความเหมาะสม

ปัจจุบันกีฬาตะกร้อในบ้านเราได้รับความสนใจกันมากขึ้น และมีนักกีฬาเก่งๆ เกิดขึ้นอยู่หลายท่านที่มีฝีไม้ลายมือไม่แพ้ชาติใด ทำให้เมื่อมีถ่ายทอดการแข่งขันรายการใดเกิดขึ้นจะมีชาวไทยสนใจรับชมกันเป็นจำนวนมาก