การแข่งกีฬาว่ายน้ำและรูปแบบท่าว่ายน้ำ สไตล์ SBO

SBOBET
SBO

การแข่งกีฬาว่ายน้ำ สไตล์ SBO มาตรฐานสากล

สำหรับการแข่งขันว่ายน้ำหรือการว่ายน้ำในวัตถุประสงค์อื่นๆก็แล้วแต่ SBO รูปแบบของการว่ายน้ำที่แต่ละคนถนัดหรือชอบอาจจะแตกต่างกันออกไป เพราะรูปแบบของการว่ายน้ำมีหลากหลายแบบ ซึ่งแตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ

โดยปกติในการแข่งขันในระดับนานาชาติ จะมีการกำหนดอันดับลู่ของการว่ายน้ำระยะ 50 เมตรโดยให้ลู่หมายเลข 1 จะอยู่ทางขวาของสระเมื่อยืนหันหน้าไปทางปลายสระ สโบ และคนที่ว่ายเร็วที่สุดจะว่ายตรงกลางและกระจายออกด้านข้างตามลำดับความเร็ว กรรมการจะจัดการเข้าสู่ลู่ว่ายตามเกณฑ์ ดังนี้

– ถ้าแข่งขันมี 2 ชุดให้เรียงลำดับตามความเร็วก่อนและอันดับคี่อยู่การแข่งขันรอบที่ 2 อันดับคู่อยู่การแข่งขันรอบที่ 1

– รอบคัดเลือก ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องแจ้งสถิติเวลาว่ายของตนไม่เกิน 12 เดือน ไว้ในใบสมัคร ถ้าไม่แจ้งจะถือว่ามีเวลาช้าที่สุด ทางเข้า SBOBET และอยู่ในลำดับสุดท้ายของบัญชีรายชื่อ ถ้ามีหลายคนให้ตัดสินโดยการจับฉลาก

– ถ้ามี 3 ชุดขึ้นไปให้เรียงลำดับตามความเร็วก่อน ผู้มีเวลาเร็วที่สุดอยู่ในชุดที่ 3 ผู้ที่มีเวลาเร็วคนที่ 2 อยู่ในชุดที่ 2 ผู้มีเวลาเร็วคนที่ 3 อยู่ในชุดที่ 1 สลับไปเรื่อยๆ

รูปแบบท่าว่ายน้ำ แนะนำโดย SBO

ตามธรรมดาแล้วการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำมักเป็นกีฬาที่มีผู้เข้าแข่งขันเป็นจำนวนมากและต้องมีการจัดการแข่งขันหลายๆรอบเพื่อจัดลำดับผลการแข่งขันไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้จำนวนที่ต้องการ โดยการจัดเป็นรอบๆการแข่งขันนั้นก็ต้องมีหลักเกณฑ์ในการจัดไม่ใช่ว่าจัดได้ตามอำเภอใจ SBOBET โดยส่วนใหญ่มักใช้เกณฑ์เวลาตั้งแต่เริ่มออกตัวจนถึงเส้นชัยเป็นเกณฑ์กำหนดลู่ของตนในการแข่งขัน

ท่าและรูปแบบต่างๆในกีฬาว่ายน้ำ

* การว่ายแบบกบ จะต้องอยู่ในลักษณะคว่ำหน้า แขนทั้ง 2 ข้างจะต้องเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน มือทั้ง 2 ต้องพุ่งไปข้างหน้าพร้อมกันส่วนข้อศอกอยู่ใต้ผิวน้ำเมื่อดึงมือไปข้างหน้าพร้อมกันจะต้องอยู่ใต้ผิวน้ำ ขาทั้ง 2 ต้องเคลื่อนที่พร้อมกัน เท้าเตะไปด้านหลัง SBO การเข้าเส้นชัยต้องแตะด้วยมือทั้ง 2 ข้างพร้อมกัน และการเตะขา 1 ครั้ง จะต้องมีบางส่วนของศีรษะโผล่พ้นระดับน้ำให้เห็น ยกเว้นการกลับตัวให้ดำน้ำได้ 1 ครั้ง

* การว่ายแบบฟรีสไตล์ คือ การว่ายแบบใดก็ได้ยกเว้นการว่ายแบบเดี่ยวผสม หรือผลัดผสมจะต้องว่ายนอกเหนือจากการว่ายแบบกรรเชียง, กบ หรือผีเสื้อ การกลับตัวก็สามารถที่จะใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดแตะขอบสระได้

* การว่ายแบบผีเสื้อ SBO จะต้องคว่ำหน้าตลอดระยะทาง ไม่ให้ม้วนตัวหงายกลับในการกลับตัว แขนทั้ง 2 จะต้องยกเหนือน้ำพร้อมๆ กัน การเข้าเส้นชัย และการกลับตัวจะต้องแตะขอบสระด้วยมือทั้ง 2 พร้อมๆ กัน

* การว่ายแบบกรรเชียง  จะต้องออกในลักษณะนอนหงาย ต้องว่ายในท่านอนหงายตลอดการแข่งขัน บางส่วนของร่างกายต้องพ้นผิวน้ำตลอดยกเว้นเวลากลับตัวจะจมน้ำไม่เกิน 15 เมตร และเข้าเส้นชัยในท่านอนหงาย

* การว่ายแบบผสม

– การว่ายแบบผลัดผสม มีผู้เข้าแข่งขัน 4 คน SBO  ต้องว่ายคนละ 1 แบบ ตามลำดับ คือ กรรเชียง, กบ, ผีเสื้อ และฟรีสไตล์

– การว่ายแบบเดี่ยวผสม  ผู้เข้าแข่งขัน 1 คน จะต้องว่าย 4 แบบ ตามลำดับดังนี้คือ  ผีเสื้อ, กรรเชียง, กบ, และฟรีสไตล์