การยกน้ำหนัก โดย SBOBET

sbobeth494

การเคลื่อนไหวการยกน้ำหนักท่าคลีนแอนด์เจอร์ค

การยกน้ำหนักท่าคลีนแอนด์เจอร์คเป็นอีกหนึ่งท่าที่ใช้ในการแข่งขันยกน้ำหนักในการแข่งขันในรายการต่างๆ ซึ่งการยกท่าคลีนแอนด์เจอร์คนี้ จะมีความแตกต่างจากท่าสแนทช์อย่างไรบ้าง มาดูกันค่ะ ซึ่งการยกท่านี้จะมี 2 จังหวะในการยกดังนี้

จังหวะที่ 1 การคลีน  การคลีน คานยกต้องอยู่ในแนวราบตรงหน้าแข้งของนักยกน้ำหนัก การจับคานยกจะคว่ำฝ่ามือลงแล้วดึงคานยกจากพื้นสู่ระดับไหล่ด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวในขณะที่ยืนแยกขาหรืองอเข่าลง ระหว่างการดึงคานยกขึ้นสู่ระดับไหล่นี้ คานยกอาจเคลื่อนที่ผ่านตามหน้าขาหรือตักได้ และคานยกต้องไม่แตะหน้าอกก่อนจะถึงลักษณะสุดท้ายคือ การวางพักคานยกไว้ที่ไหปลาร้าบนหน้าอกหรือราวนม หรือบนแขนที่งอสุด เท้าทั้งสองกลับไปอยู่ในแนวเดียวกัน ขาทั้งสองเหยียดตรงก่อนที่จะเจอร์ค(คือ การยกน้ำหนักให้แขนทั้งสองข้างเหยียดตรง) นักยหน้ำหนักจะสามารถจัดตำแหน่งให้อยู่ในลักษณะดังกล่าวได้ โดยไม่กำหนดเวลาและต้องวางเท้าทั้งสองให้อยู่ในแนวเดียวกัน โดยขนานกับคานยกและลำตัว

จังหวะที่ 2 การเจอร์ค นักยกน้ำหนักงอเข่าลงทั้งสองข้าง แล้วเหยียดขาพร้อมๆกัน เหยียดแขนตรงเพื่อยกคานยกขึ้นสู่แนวดิ่ง โดยที่แขนทั้งสองข้างเหยียดตรงอย่างเต็มที่ นักยกน้ำหนักชักเท้าทั้งสองให้มาอยู่ในแนวเดียวกัน ในขณะที่ขาและแขนทั้งสองยังเหยียดตรงอยู่ แล้วคอยสัญญาณให้วางคานยกลงได้จากผู้ตัดสิน โดยผู้ตัดสินจะส่งสัญญาณให้ลดคานยกลงได้ทันทีที่เห็นว่านักยกน้ำหนักยืนนิ่งปราศจากการเคลื่อนไหว

สิ่งสำคัญในการยกน้ำหนักท่าคลีนแอนด์เจอร์ค

หลังจากยกน้ำหนักท่าคลีนและก่อนที่จะยกท่าเจอร์ค นักยกน้ำหนักสามารถตรวจสอบ การจัดตำแหน่งของคานยกได้ แต่นักกีฬาต้องทำด้วยความชัดเจน ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดกัน ซึ่งจะมีผลต่อสายตาคนชมการแข่งขัน โดยเฉพาะคณะกรรมการผู้ให้คะแนน

การที่ให้นักกีฬายกน้ำหนักสามารถทำแบบนี้ได้นั้น  ไม่ได้หมายความว่า คณะกรรมการหรือผู้ตัดสินยอมให้นักนักยกน้ำหนักใช้จังหวะที่สองได้อีกครั้งหนึ่ง แต่เป็นการให้นักกีฬานั้นสามารถทำได้ตามกฏดังนี้  นักกีฬาสามารกดหรือไม่กดหัวแม่มือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดของนักกีฬา SBOBET นอกจากนี้นักกีฬายกน้ำหนักสามารถลดคานยกลงมาพักที่ไหล่ทั้งสองข้าง ในกรณีที่คานยกอยู่ในระดับสูงเกินไปไป ทำให้หายใจไม่สะดวก หรือทำให้เกิดความเจ็บปวด  และยังสามารถเปลี่ยนความกว้างของมือที่จับคานยก

กติกาโดยทั่วไปในการยกทั้งสองท่า อนุญาติให้ใช้วิธีการจับคานยกโดยวิธีฮุคได้ ซึ่งวิธีจับแบบฮุคคือ การจับคานยกโดยใช้นิ้วมือกดข้อปลาย หรือข้อสุดท้ายของหัวแม่มือในการจับคานยก และในการยกทั้งสองท่า ผู้ตัดสินจะต้องตัดสินว่าไม่ผ่าน ถ้าการยกนั้นไม่สำเร็จ SBOBET โดยที่นักยกน้ำหนักได้ดึงคานยกขึ้นถึงระดับเข่าแล้ว หลังจากผู้ตัดสินได้ให้สัญญาณลดคานยกลงพื้น นักยกน้ำหนักต้องลดคานยกลงทางด้านหน้าของตัวเอง ห้ามทิ้งคานเหล็กลง ไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือบังเอิญก็ตาม นักยกน้ำหนักจะคลายการจับได้ต่อเมื่อลดคานยกลงมาต่ำกว่าระดับเอวของตนแล้ว ถ้าผู้เข้าแข่งขันคนใดไม่สามารถเหยียดแขนให้ตรงสุดได้ เนื่องจากข้อบกพร่องทางสรีระ ต้องแจ้งให้ผู้ตัดสินทั้ง 3 คนรวมทั้งกรรมการควบคุมการแข่งขันทรายก่อนเริ่มการแข่งขัน