หน้าที่ของผู้ฝึกสอนในการแข่งขันบาสเกตบอล

95131748

ก่อนการแข่งประมาณ 10 นาที หลังจากส่งรายชื่อนักกีฬาแล้ว โค้ชต้องยืนยันรายชื่อและหมายเลขของผู้เล่น  พร้อมแจ้งรายชื่อนักกีฬา 5 คนแรกที่เข้าแข่งขัน นั่นหมายถึง เมื่อส่งรายชื่อในครั้งแรกแล้ว ก็จะมีเวลาอีก 10 นาทีที่จะเปลี่ยนรายชื่อ

ก่อนการแข่งขันบาสเกตบอล อย่างน้อย 20 นาที โค้ชของทั้งสองทีมต้องส่งรายชื่อและหมายเลขของนักกีฬาที่จะลงแข่งให้ผู้บันทึกคะแนน พร้อมระบุชื่อหัวหน้าทีม โค้ช ผู้ช่วยโค้ช

หากโค้ชไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และไม่ได้แจ้งรายชื่อผู้ช่วยโค้ชไว้ในบันทึกคะแนน หรือผู้ช่วยโค้ชไม่สามารถทำหน้าที่ได้ หัวหน้าทีมอาจเป็นผู้ทำหน้าที่แทน แต่ถ้าหัวหน้าทีมต้องออกจากการแข่งขัน ก็ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนโค้ชได้ ถ้าหัวหน้าทีมออกจากการแข่งขันด้วยการฟาล์วเสียสิทธิ หัวหน้าทีมก็ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ฝึกสอนได้เช่นกัน โค้ชที่มีชื่ออยู่ในบันทึกคะแนนเท่านั้น ที่สามารถยืนได้ตลอดการแข่งขัน

ผู้เล่นสำรองที่มาสาย หากมีการส่งรายชื่อในใบบันทึกคะแนนก็สามารถเล่นได้ SBO ผู้ฝึกสอนคนเดียวเท่านั้นที่สามารถเป็นตัวแทนของทีม ในการติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ระหว่างที่ทำการแข่งขันอยู่ สามารถดำเนินการได้ทุกครั้งเมื่อนาฬิกาการแข่งขันหยุดเดิน หรือบอลตาย การสอบถามอาจะเป็นเรื่องของคะแนน เวลาการแข่งขัน ป้ายแสดงคะแนน ป้ายแสดงจำนวนครั้งต่อการทำฟาล์ว 

ถ้าในทีมนั้นมีผู้ช่วยโค้ช ต้องบันทึกชื่อผู้ช่วยโค้ชไว้ในบันทึกคะแนนก่อนเริ่มต้นการแข่ง และผู้ช่วยโค้ชจะรับผิดชอบการแข่งแทนโค้ช หากโค้ชไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในกรณีใด ๆ