การฝึกฝนกีฬากรีฑา “พุ่งแหลน”

703548

การพุ่งแหลน เป็นกรีฑาที่มีการรวมระหว่างการขว้างวัสดุและการวิ่งอยู่ด้วยกัน ซึ่งในการฝึกฝนนักกีฬาให้มีความสามารถที่เพียงพอในการเล่นกรีฑาพุ่งแหลนนั้นจะต้องมีการฝึกทักษะหลายๆทักษะรวมกัน เมื่อผู้ที่หัดเล่นกีฬากรีฑาพุ่งแหลนมีทักษะในเบื้องต้นเพียงพอแล้ว จึงเริ่มมาฝึกทักษะในการใช้แหลนจริงๆ

โดยการฝึกฝนในช่วงแรกมักจะเริ่มจากการฝึกความแม่นยำในการพุ่งแหลน ซึ่งจะเป็นการยืนพุ่งแหลนลงสู่พื้นดินโดยมีเป้าหมายกำหนดไว้ ซึ่งสามารถทำได้โดย กำหนดให้ผู้ฝึกหัดยืนอยู่ในจุดใดจุดหนึ่ง SBO ที่ห่างจากจุดที่ต้องการให้ผู้ฝึกหัดพุ่งแหลนไปในจุดนั้นเป็นระยะทางที่ห่างพอสมควร (ซึ่งอาจจะเริ่มจากใกล้ๆและค่อยๆไกลขึ้นเรื่อยๆ เมื่อผู้ฝึกหัดมีความชำนาญมากขึ้นได้) เมื่ออยู่ในจุดที่กำหนดแล้วผู้ฝึกหัดควรยืน โดยให้เท้าซ้ายวางไว้ข้างหน้า ส่วนเท้าขวาให้วางอยู่ข้างหลัง  จากนั้นให้ถือแหลนด้วยมือขวาแล้วยืดขึ้นเหนือศีรษะหรือเหนือไหล่ก็ได้ตามถนัด

โดยผู้ฝึกหัดจะต้องถือให้หัวแหลนชี้ไปที่เป้าหมาย จากนั้นให้ผู้ฝึกหัดดึงแขนเหยียดไปข้างหลังแล้วให้ทำการพุ่งแหลนไปยังเป้าหมายที่อยู่ที่พื้น และผู้เล่นฝึกหัดควรหัดในการยืนพุ่งแหลนลงสู่พื้นดินให้เชี่ยวชาญเสียก่อน จะเริ่มพุ่งแหลนเพื่อทำระยะต่อไป