ท่าสัญญาณในการแข่งขันกีฬายูโด SBO

sbobeth425

การแสดงท่าสัญญาณในกีฬายูโด

การแสดงท่าสัญญาณในกีฬายูโดนั้นก็จะคล้ายกับกีฬาชกมวยหรือกีฬาอื่น ๆ ที่ต้องมีกรรมการบนเวทีและอีกอย่างที่ใช้เหมือน ๆ กันนั้นก็คือสัญญาณมือและในกีฬายูโดก็มีดังนี้

1. เพื่อชี้ให้แพทย์อาจถูกตัวผู้เข้าแข่งขันได้ในกรณีที่มีเหตุการณ์เล็กน้อยเกิดขึ้น เช่น เลือดจมูกออก ให้สัญญาณด้วยมือสองมือ แบมือ หงายมือขึ้น ชี้ไปยังผู้แข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินต้องแจ้งแก่แพทย์ด้วยว่า ทำการรักษาหรือตรวจ

2. การเข้าทำไม่จริง ยืดแขนทั้งสองไปด้านหน้า กำมือดันลงด้านล่าง

3. ทำโทษที่เขตอันตรายชี้ไปยังเขตอันตรายในขณะที่ยกมืออีกข้างหนึ่งขึ้นเหนือศีรษะไปทางด้านหน้า แบมือ ชี้ไปยังผู้แข่งขันที่ถูกทำโทษ

และในสัญญาณของผู้ตัดสินข้างเวทีนั้นก็มีเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นการช่วยให้ผู้ตัดสินบนเวทีและรับทราบด้วยก็จะมีสัญญาณของมือเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างดังนี้

1. เพื่อชี้ให้เห็นว่าตนพิจารณาว่าผู้แข่งขันผู้หนึ่งอยู่ในบริเวณแข่งขัน ผู้ตัดสินข้างเวทีจะยกมือข้างหนึ่งสูงขึ้นไปในอากาศแล้วเอาลงในระดับไหล่ หัวแม่มือ แขนตึงไปตามเส้นของบริเวณที่แข่งขัน และยกค้างไว้ชั่วครู่หนึ่ง

2. เพื่อชี้แสดงว่าผู้แข่งขันผู้หนึ่งได้ออกจากบริเวณแข่งขันผู้ตัดสินข้างเวทีจะยกมือข้างหนึ่งขึ้นในระดับไหล่ แบมือ หัวแม่มือขึ้นแขนตึงขนานกับเส้นเวที แล้วโบกจากขวาไปซ้ายหรือซ้ายไปขวาหลาย ๆ ครั้ง

และนี้ก็คือการยกตัวอย่างของกรรมการข้างเวที ที่มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยที่ค่อยดูแลข้างเวทีและช่วยกรรมการบนเวทีสอดส่องในเรื่องต่าง ๆ

เรียนรู้การแสดงท่าสัญญาณของยูโด

การแสดงท่าสัญญาณในกีฬายูโดนั้นก็จะคล้ายกับกีฬาชกมวยหรือกีฬาอื่น ๆ ที่ต้องมีกรรมการบนเวทีและอีกอย่างที่ใช้เหมือน ๆ กันนั้นก็คือสัญาณมือและในกีฬายูโดก็มีดังนี้

เมื่อเห็นเทคนิคไม่ชัดกรรมการผู้ตัดสินบนเวทีให้สัญญาณแล้วหลังจากนั้นให้ชี้ไปยังเทปสีแดง หรือสีขาว(ที่จุดเริ่มต้น)เพื่อแจ้งว่าผู้แข่งขันผู้ใดได้คะแนนหรือถูกทำโทษเพื่อที่จะชี้ให้ผู้แข่งขันคนหนึ่งหรือทั้งสองคนนั่งขัดสมาธิ ถ้าเห็นว่าต้องเสียเวลาในการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินบนเวทีควรให้สัญญาณไปยังจุดเริ่มต้นในลักษณะหงายมือขึ้น สัญญาณยูโกะกับวาซา-อาริ ควรเริ่มโดยเอามือขวางเหนือหน้าอกและชี้ลงด้านข้างจนสุดแขน

สัญญาณโกโกะ,ยูโกะ,วาซา-อาริ ให้ยกค้างไว้ในขณะที่หมุนตัว 90 องศา เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ตัดสินข้างเวทีเห็นได้ชัดอย่างไรก็ดี ควรระวังอย่าได้คลาดสายตาไปจากคู่แข่งขันในขณะที่หมุนตัวถ้าผู้แข่งขันทั้งสองคนถูกทำโทษโดยไม่เข้าทำกรรมการผู้ตัดสินควรชี้ไปยังแต่ละคนคนละครั้ง(ชี้ด้วยนิ้วชี้ซ้ายไปยังผู้แข่งขันด้านซ้ายและชี้ด้วยนิ้วชี้ขวาไปยังผู้แข่งขันด้านขวา) ถ้าต้องการแก้ไขสัญญาณต้องทำโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้หลังจากได้แสดงสัญญาณยกเลิกไม่ต้องประกาศ ในเมื่อมีการยกเลิกคะแนนสัญญาณทุกอย่างต้องค้างอยู่นานอย่างน้อยสามวินาที สัญญาณแจ้งถึงผู้ชนะ กรรมการผู้ตัดสินบนเวทีจะกลับไปยังที่จุดเริ่มต้นของเขาก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวชี้ผู้ชนะแล้วก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวการแข่งขัน-ตำแหน่ง-การตัดสิน และการควบคุม