ศิลปะการป้องกันตัว ยูโด !!!

Kata demonstrations as part of Opening Ceremony

ศิลปะการป้องกันตัวของแต่ละประเภทนั้นก็มีหลากหลายแขนง แต่ศิลปะการป้องกันตัว SBO และการต่อสู้ที่น่าสนใจซึ่งเป็นกีฬาระดับนานาชาตินั้นก็คือ ยูโด จากประเทศญี่ปุ่น ดินแดนนพระอาทิตย์ที่น่าเกรงขามนั่นเอง

เมื่อได้ยินชื่อของกีฬาชนิดนี้เราเองคงต้องนึกถึงการต่อสู้ด้วยการใช้กำลัง กอดรัดฟัดเหวี่ยง เพื่อชนะนั้นมีความอ่อนโยนด้วยหรือ SBO หรือมีความอ่อนโยนยังไง ก็เพราะการเป็นนักยูโดนั้นไม่ใช่คนที่จะเรียนการเป็นนักต่อสู้เพียงอย่างเดียว แต่การที่จะเรียนรู้ได้นั้นจะต้องมีความเคารพต่อครูผู้ฝึกสอน SBO และแต่ละขั้นตอนของการเรียนไปจนถึงขั้นตอนของการแข่งขันนั้นจะต้องทำความเคารพโต๊ะบูชาในห้องฝึก รวมไปถึงการทำความเคารพต่อครูผู้สอนก่อนได้รับการฝึก SBO ในขณะที่อยู่ในการเรียนผู้เรียนเองจะต้องเชื่อฟังผู้ฝึกสอน และปฏิบัติทำตามกฎระเบียบของการฝึกฝน เราอาจจะพูดได้ว่าห้องฝึก หรือสถานที่ฝึกสอนยูโดเป็นที่รวบรวมของผู้ที่มีความสนใจในความสุภาพน้อบน้อม และสำรวมทางร่างกายจิตใจด้วยเช่นกัน SBO ถ้าเคยได้ดูการแข่งขันยูโดเราก็จะเห็นว่าก่อนการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนก็จะมีการทำความเคารพฝ่ายตรงข้ามก่อนลงมือแข่งขัน หลังจากการแข่งขันเองก็จะมีการทำความเคารพด้วยเช่นกัน ถึงแม้ตอนลงสนามจะต้องทำการต่อสู้กันอย่างไม่ละมือไม่มีใครยอมใคร

นั้นเป็นเพราะว่ายูโดเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีความน้อบน้อมอ่อนโยน ผู้ฝึกสอน และตัวของผู้เรียนเองจะต้องรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของยูโด SBO และทำให้มารยาทรวมถึงจิตใจของผู้เรียนเองมีคุณธรรม